Menu
A+ A A-

Mestscheiding

Wij leveren diverse mestscheiders, zoals hellende zeven, trilzeven en schroefpersen, die geschikt zijn voor alle soorten mest en we richten ons met name op bedrijven die een aanzienlijk deel van de dunne, fosfaatarme fractie in de buurt kunnen afzetten. Er wordt gekeken of dat dikke fractie het beste als stapelbaar of als "taai" vloeibaar afgezet kan worden en of dat er vlokmiddel toegpast moet worden of dat we de dunne fractie het beste kunnen laten bezinken na scheiding. Hoe dunner de dunne fractie, hoe sneller en effectiever dit bezinkproces verloopt, waarbij de resultaten hiervan, de resultaten bij het gebruik van vlokmiddel zullen benaderen. De keuze voor wel of geen vlokmiddel is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare opslag en de bestemming van de dunne fractie.

Door het gebruik van vlokmiddel worden kleine, vaste delen aan elkaar gebonden (gevlokt), en, de door ons ontwikkelde, hellende zeef is dan zeer geschikt om die "vlokken" weer te scheiden van de vloeistof. Bij gebruik van vlokmiddel kan het fosfaatgehalte in de dunne fractie ruwweg verlaagt worden met 75-85% en het stikstofgehalte met 20-50%. De overgebleven stikstof in de dunne fractie is vrijwel geheel aanwezig in oplossing. De fosfaatreductie in de dunne fractie is hierbij veel hoger dan met bijvoorbeeld een centrifuge. Wanneer er geen vlokmiddel gebruikt wordt zal de verhoging van het fosfaatgehalte in de dikke fractie maximaal 25% zijn. 

Hieronder staat een schema van een mestscheider.
Schema mestscheider

Begin mei 2015 is er een artikel verschenen in de Boerderij over mestscheiden en de mestscheiders van Jovas. Klik hier om te lezen over dit project of klik op onderstaande link. 
http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Foto-Video/2015/5/Mestscheiden-vergroot-afzetmogelijkheden-1755977W/ 

Hieronder staat een filmpje van onze mestscheidingsinstallatie.
https://www.youtube.com/watch?v=B5LPrJQLsdU  

Klik hier voor een filmpje van een werkende zeef.

Klik hier voor onze folder1.
Klik hier voor onze folder2.

< Terug