DUOSEP systeem

Bij het DUOSEP systeem hanteren we het systeem van directe ontmesting in combinatie met scheiding aan de bron. Berekeningen van het WUR gaven reducties van methaan aan van 90%.