Delvrisbakken

Delvrisbakken zijn mestopvangbakken gemaakt van PE die worden toegepast in situaties waarbij er geen sprake is van een ventilatievoordeel, er veel verschillende afmetingen noodzakelijk zijn of in situaties waar de roosters niet vervangen worden.
Het is een standaard bak die toepasbaar is voor veel typen kraamhokken en die een groot opvanggebied heeft door de, naar buiten wijzende, wanden, waardoor ook het waterkanaal schoner blijft. De bak is bruikbaar bij verschillende standen van de zeug door toepassing van een “mofverbinding”. Er kan een aansluiting worden gemaakt op de onderliggende leiding door een afvoeropening te zagen in de bak. Hierdoor kan dit systeem ook toegepast worden in renovatiestallen waar nog geen riolering aanwezig is.