Groen Labels

Groen Labels / Stalbeschrijvingen

Hieronder kunt u de Groen Labelbeschrijvingen / stalbeschrijvingen vinden en downloaden die van toepassing zijn op onze producten en systemen. Daarnaast kunt u hieronder ook de technische informatiedocumenten “Afvoersystemen voor de varkenshouderij” en “Schuine wanden in stallen voor varkens” vinden.
Onderaan deze pagina vindt u ook het Ministrieel besluit omtrent ammoniakemissiearme systemen voor België, de toevoegingen daarop en een link naar de Belgische PAS-lijst.

De informatiedocumenten en leaflets die u hier kunt vinden waren actueel op 5 september 2017. Wij proberen de documenten zo up to date mogelijk te houden, maar het kan zijn dat we een keer een update achterliggen. Twijfelt u of dat een document de laatste versie is, kijkt u dan op infomil.nl.

Technisch Informatiedocument “Afvoersystemen voor de varkenshouderij”
Technisch Informatiedocument “Schuine wanden in stallen voor varkens”
Richtlijnen klimaatinstellingen
Maatlat duurzame veehouderij 2017
Programma Aanpak Stikstof

Vleesvarkens

BB 95.10.029.V3 → Mestopvang in water in combinatie met metalen driekant roostervloer
BB 97.07.056.V2 → Mestkelders met (water- en) mestkanaal, de laatste met een WX-spoelgotensysteem en metalen driekantroosters
BWL 2001.03.V1 → Hok met gescheiden mestkanalen
BWL 2001.27.V3 → Bolle vloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekant rooster
BWL 2004.03.V2 → Mestkelders met (water- en) mestkanaal, metalen driekant rooster op mestkanaal, emitterend opp. max. 0,18m²
BWL 2004.04.V2 → Mestkelders met (water- en) mestkanaal, metalen driekant rooster op mestkanaal, emitterend opp. > 0,18m², maar < 0,27m² BWL 2004.05.V4 → Mestkelders met (water- en) mestkanaal, roosters anders dan driekant rooster op mestkanaal, emitterend opp. 0,18m² BWL 2010.10.V3 → Mestkelders met (water- en) mestkanaal, roosters anders dan driekant rooster op mestkanaal, emitterend opp. > 0,18m², maar < 0,27m²

Kraamzeugen

BB 95.12.032 → Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal
BWL 2004.07.V1 → Waterkanaal i.c.m. een afgescheiden mestkanaal of mestbak
BWL 2006.08.V1 → Mestpan onder kraamhok
BWL 2010.06.V1 → Mestgoot met mestafvoersysteem
BWL 2010.07.V1 → Mestpan met mest- en waterkanaal onder kraamhok

Biggenopfok

BB 96.03.033.V2 → Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal
BWL 2001.13.V2 → Gedeeltelijk roostervloer met (water- en) mestkanaal, emitterend mestopp. max. 0,07m², ongeacht groepsgrootte
BWL 2001.14 → Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal, hokopp. groter dan 0,35m²/dierplaat
BWL 2004.06.V2 → Gedeeltelijk roostervloer met (water- en) mestkanaal, emitterend mestopp. > 0,07m², maar < 0,10m², in kleine groepen BWL 2006.07.V2 → Mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem BWL 2010.04.V3 → Gedeeltelijk roostervloer m et (water- en) mestkanaal, emitterend mestopp. > 0,07m², maar < 0,10m², in grote groepen (30 biggen)
BWL 2010.05.V1 → Volledig roostervloer met water- en mestkanalen, emitterend mestopp. < 0,10m²

Guste en dragende zeugen

BB 95.02.027.V1 → Smalle mestkanalen met metalen driekant roostervloer
BB 95.06.028 → Mestgoot met combinatierooster en frequente ontmesting
BWL 2006.09.V1 → Groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations met roosters anders dan driekant roosters
BWL 2010.08.V2 → Groepshuisvestingssysteem met voerligbozen of zeugenvoerstations met driekant roosters
BWL 2010.09.V1 → Rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed

België

Ministrieel Besluit ammoniakemissiearme systemen 31 mei 2011
Toevoeging VEDOW-systeem vleesvarkens 26 maart 2012
Toevoeging VEDOW-systeem zeugen in dek- en drachtstal 18 augustus 2015
PAS-lijst – http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Onderzoek/Ammoniak-emissiereducerende-maatregelen-en-technieken/PAS-lijst.aspx

Attachments