Hemelwaterafvoer (HWA)-systemen

Voor het uitrekenen van hemelwaterafvoersystemen (HWA-systemen) maken wij gebruik van ons calculatiesysteem. Hiermee kunnen we berekenen wat de juiste dimensionering van de leidingen moet zijn. Hierbij adviseren wij om, aan het begin van de stal, een ruimere diameter te gebruiken, om de weerstand langs de stal tot een minimum te beperken. Wanneer, op die manier, de weerstand wordt beperkt, kan vaak de diameter van de leiding naar de sloot zo klein mogelijk gehouden worden en is er minder risico op “overstort” aan het begin van de leiding. 

Wanneer een HWA-systeem opgehangen moet worden, adviseren wij om gebruik te maken van beugels in combinatie met ophangband. Bij het gebruik van beugels komt de leiding namelijk vrij te hangen van de muur, waardoor grond ook in de hoek achter de buis komt en het risico van het nazakken van de leiding tot een minimum beperkt wordt. Wij gebruiken dan minimaal 1 beugel per 5 meter met daartussen ophangband (kunststof of RVS).