Straatkolken / afvoerkolken

Naast de standaard straatkolk met gietijzeren bovendeksel, hebben wij speciale kolken in ons assortiment voor bijvoorbeeld het scheiden van vuilwater en schoon-/hemelwater. Voor al deze kolken geldt dat we ze hebben gestandaardiseerd, maar indien noodzakelijk maken we ze ook op maat. 

Kolk met schuifafsluiter
Deze kolk (ook wel erfspoelwaterkolk) is toepasbaar op voer- en vaste mestsiloplaatsen en op spuitplaatsen/spoelplaatsen. De bovenste uitloop Ø125mm gaat naar het opvangpunt van schoon water en de onderste uitloop met schuifafsluiter Ø110mm gaat naar het opvangpunt voor vuilwater. De schuifafsluiter kan dan opengezet worden wanneer er vuil water afgevoerd moet worden. De kolk is voorzien van een gietijzeren bovendeksel met scharnier, zodat die opengemaakt kan worden. 
Sapscheider

De sapscheider is toepasbaar in situaties waarbij vuilwater bij vrij lage snelheden afgevoerd kan/moet worden en/of schoon water bij vrij hoge snelheden afgevoerd kan/moet worden. Via de bovenste uitloop komen perssappen naar de sapscheider. Perssappen stromen niet, maar “druppelen” en via de bovenste uitloop druppelt het dus langzaam in het bochtje. Via het bochtje worden de perssappen dan afgevoerd via de onderste uitloop richting de vuilwateropvang. Wanneer het regent komt het water, via de bovenste uitloop in de erfscheidingsput van de sapscheider. De erfscheidingsput is aangesloten op de HWA-leiding die het water weer afvoert naar de sloot of een opvangbasin. 
Doorstroomkolk

In de landbouw worden kolken meestal afgevoerd naar sloten en is een sifonwerking overbodig. Daarnaast worden sloten meestal 1 keer per jaar uitgebaggerd, waardoor een zandvang in de kolk ook overbodig is. Om deze redenen adviseren wij een doorstroomkolk in plaats van een standaard straatkolk. De hoofdleiding loopt hierbij door de kolk, waardoor de afvoercapaciteit van de kolk sterk wordt vergroot en geen onderhoud vergt. De doorstroomkolk kan geleverd worden met een aansluiting van Ø160mm of van Ø200mm. Afschot kan eenvoudig gemaakt worden door de verticale buis op maat te zagen.