Mestrioolsystemen

Wij leveren verschillende mestrioolsystemen ten behoeve van een snelle afvoer van mest uit de stal. Per situatie bepalen we welk systeem het beste toegepast kan worden en daarbij geven wij advies over de juiste plaatsing van de instroomopeningen en de dimensionering van de leidingen en instroomopeningen. Bij het ontwerp houden we onder andere rekening met verval, putcapaciteit en (netto) volume van de pompput. Om de gewenste pompputcapaciteit te berekenen, maken we gebruik van een calculatieprogramma, waarbij rekening wordt gehouden met onder andere de aanvoercapaciteit van de leiding, de pompcapaciteit en de buffercapaciteit.   

Jovas Vacuümmestsysteem met hoofdafsluiter
Bij dit systeem staat de leiding in open verbinding met de T-stukken en de bocht onder het mest- en/of waterkanaal. De T-stukken en bochten worden op maat geleverd en voorzien van een bezanding. De lijm die hiervoor wordt gebruikt is een 2-componenten lijm waarbij geen luchtbellen worden gevormd, zoals wel het geval is bij 1-componenten lijmen. Door het gebruik van deze 2-componenten lijm, hecht de zandkraag zich goed vast aan de PVC.

Door het openen van de hoofdafsluiter (in de vorm van een aftapbuis of een schuifafsluiter), wordt de leiding geopend en leeggetrokken. De aftapbuis is voorzien van een nylon zitting die zorgt voor de vergrendeling van de plug. Deze afsluiter wordt bedient door, met een speciale bedieningshaak, de RVS deksel te draaien en omhoog te trekken. Aan deze RVS deksel zit een RVS stang met de plug. Wanneer de afsluiter open is getrokken, sluit de plug de bovenzijde af, waardoor er geen valse lucht in de leiding kan komen en het vacuüm behouden blijft. Deze afsluiter wordt op maat gemaakt (incl. afschot) en het gebruikte RVS voor de deksel en stang is RVS316 en is bestand tegen zware belastingen. Voor een omschrijving van de schuifafsluiter zie producten/muurschuiven & afsluiters.

Mestafvoersystemen met plug in de instroomopening
Wij leveren mestafvoersystemen met plug in de diameters Ø160mm t/m Ø315mm met instroomopeningen van Ø160mm t/m Ø400mm. De instortafsluiters, T-stukken en bochten worden op maat gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met onder andere afschot en vloerdikte. In Ø250mm hebben wij een eigen mal laten maken en voor alle systemen met plug kunnen we zadelstukken/oplijmzadels op maat leveren, al dan niet met bezanding. 
Het type plug dat gebruikt wordt is afhankelijk van de toepassing. We hebben pluggen ten behoeve van een oplegrand die in een T-stuk/bocht/zadelstuk wordt gelijmd (plug type 1, groen) en pluggen die afsluiten op de betonvloer of een buis (plug type 3, rood). Bij alle pluggen wordt standaard een RVS triangelhaak geleverd van 240mm lang, waaraan de plug opgetild kan worden met een bedieningshaak. Afwijkende vormen en lengtes van deze haak zijn op aanvraag mogelijk. Om opdrijven van de pluggen te voorkomen, moeten deze gevuld worden met beton. Desgewenst kunnen wij hier ook voor zorgen.