Nieuwsarchief

Blijf op de hoogte van de (laatste) ontwikkelingen met betrekking tot de innovatiesystemen:

28 mei 2024
Kraamstal voelt goed voor zeugen en boer

Bij het ontwerp van zijn nieuwe kraamstal heeft Koen van Eijk (30) bij elk detail stilgestaan. Het resultaat is een stal met veel diercomfort en waarin het prettig werken is. Dierenwelzijn, milieu, …

Lees meer

22 april 2023
DuoSep-techniek voor dagontmesting lijkt veelbelovend

De eerste emissiecijfers van het DuoSep-systeem voor dagontmesting zijn bekend. De techniek lijkt veelbelovend. (…) Het DuoSep-systeem van Jovas Agro heeft de potentie …

Lees meer

20 februari 2023
Varkenshouder Gerbert: ‘Ook varkens willen rust, reinheid en regelmaat’

Na een alles verwoestende brand stond de familie Oosterlaken op straat. Boerderij De Hulsdonk brandde tot de grond af. Het gezin begon opnieuw. Zoon Gerbert (63) bouwde …

Lees meer

01 februari 2023
Jovas-directeur: ‘Geen mestgeur meer door bronaanpak’

In varkensstallen waar de mest via bronaanpak snel uit de stal verdwijnt, ruik je geen mest maar alleen de varkens nog. Dat is een flink voordeel bovenop de forse emissiereductie van …

Lees meer

04 januari 2023
Vier keer meer fijn stof in varkensstallen door vuurwerk

Door het afsteken van vuurwerk wordt de concentratie fijn stof in varkensstallen zo’n viermaal hoger. Hoe zit dat? Het afsteken van vuurwerk leidt tot fors hogere concentraties fijn stof in varkensstallen. Dat blijkt uit metingen …

Lees meer

23 december 2022

Varken centraler in toekomstige energieneutrale stal

In grote lijnen verandert de varkensstal niet. Wel komt het varken centraler te staan in een energieneutrale stal. (…) De meest beloftevolle systemen die nu in onderzoek zijn: DuoSep …

Lees meer

29 oktober 2022

Een frisse stal en zware biggen met dagontmesting

Varkenshouders Jan Holsappel en Mark Wissink bouwden een kraamstal met mestscheiding aan de bron en dagontmesting. Wat levert dat op? 1.060 zeugen; 14,5 gespeende biggen per worp; 252 kraamhokken; 198 kraamhokken met …

Lees meer

07 oktober 2022

Mestvrije kraamstal voor zeugen door separatiesysteem

In de kraamstal van zeugenhouder Mark Wissink in Geesbrug zit een JOVAS DUOSEP separatiesysteem. Hierdoor wordt de mest dagelijks in de put gescheiden en naar buiten …

Lees meer

16 maart 2022

André Aarnink: ‘Brongerichte maatregelen verdienen zich terug’

Bronaanpak vermindert de emissies naar de omgeving en verbetert de luchtkwaliteit sterk. Veel brongerichte maatregelen zijn in ontwikkeling. Daar is André Aarnink blij mee. …

Lees meer

19 januari 2022

Opmars van mestvrije stallen zet door

Het aantal staltypen met dagontmesting groeit en de diverse ontwikkelaars kiezen voor uiteenlopende concepten. Het blijft echter voor iedereen een zware kluif om via bronaanpak aan de hoogste emissie-eisen te voldoen. Een …

Lees meer

03 januari 2022

SBV-regeling: 3de openstelling (gesloten)

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidies kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet …

Lees meer

05 juni 2021

Mestpannen plaatsen voor emissiearme kraamstal

Stalinrichters monteren de gekoelde mestpannen in de toekomstige kraamstal. In totaal komen er 22 rijen kraamhokken, met elk negen zeugen. De afmeting van de eerste zeven mestpannen is 170 x 260 centimeter. De …

Lees meer

18 mei 2021

Emissieaanpak en mestverwerking versterken elkaar

Door emissieaanpak en mestscheiding bij de bron ontstaan waardevolle varkensmestproducten. ‘Mest moet meststof worden en geen afvalstof, zoals het nu vaak …

Lees meer

25 maart 2021

Emissie- en geurarme stal met directe mestafvoer

Het bedrijf Jovas Agro in ‘s-Heerenberg (Gld.) werkt aan de erkenning van stallen die emissies van gassen en stof bij de bron aanpakken. Het testen gaat snel van start. Voor John van Schriek van Jovas Agro staat het vast: bronaanpak is …

Lees meer

12 maart 2021

Jan Holsappel kiest voor bronaanpak

Bij de ombouw van zijn vermeerderingsbedrijf Berkenheem in Geesbrug wilde Jan Holsappel absoluut geen luchtwasser. ‘Mijn streven is een simpel systeem dat vooral zorgt voor een prettig leefklimaat voor mens en dier. Zo kwam ik uit …

Lees meer

20 februari 2021

SBV-regeling: 2de openstelling (gesloten)

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet …

Lees meer

06 januari 2021

Innoveren is passen, meten en leren

Met gekoelde mestgoten opgebouwd met speciale wanden en een ingenieus mestschuifsysteem gaat Jovas in 2021 de markt op. ‘Met deze aanpak van emissies bij de bron worden niet alleen ammoniak, fijnstof en geur …

Lees meer

22 september 2020

Varkenshouderij koploper in ammoniakreductie

De varkenshouderij heeft de laatste 30 jaar, 80 procent ammoniak gereduceerd. Dit is te zien in de meest recente cijfers van het CBS (zie figuur). De varkenshouders zijn daarmee koplopers in ammoniakreductie. De landbouw in totaal …

Lees meer

17 juli 2020

Jovas ontwikkelt uniek systeem voor veehouderij

Na maanden hard werken is het dan eindelijk zover: Het portaal voor het indienen van aanvragen voor de SBV-regeling is gesloten en Jovas ’s-Heerenberg heeft voor 4 stalsystemen in varkensstallen en 1 stalsysteem voor de …

Lees meer

16 juli 2020

Varkenshouders kiezen voor scheiding mest en urine

Direct scheiden van mest en urine lijkt de beste optie voor aanpak van emissies bij de bron. Volgens eerste berekeningen van het Duosep-systeem dalen de emissies van zowel ammoniak, fijnstof, geur als methaan fors. Drie …

Lees meer

25 juni 2020

Bronaanpak moet en kan emissie flink reduceren

Voor de ontwikkeling van systemen die de emissie bij de bron aanpakken, zijn er subsidiemodules. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet in een varkensstal niet alleen de ammoniakuitstoot omlaag, maar ook de …

Lees meer

23 april 2020

‘Mestpan beste keus voor dier en mens’

‘Er hoefden alleen maar pannen onder de roosters. En het systeem zorgt voor minder ammoniak in de stal en 70 procent minder uitstoot naar buiten.’ Janssen nodigde Eric Langens en John van Schriek uit voor een …

Lees meer

19 april 2020

SBV-regeling: 1ste openstelling (gesloten)

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? En bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- of geitenhouder? Vraag dan samen met een onderzoeksorganisatie …

Lees meer

2020 – 2024
Maak kennis met ‘DUOSEP’: het nieuwe systeem voor dagontmesting

Het ‘DUOSEP’ systeem dankt zijn naam aan de twee (DUO) aan de bron gescheiden (SEParate) stromen:
a) de dunne fractie
b) de dikke fractie

Lees meer