Innovaties

Jovas is een innovatief bedrijf dat constant op zoek is naar mogelijkheden om mest sneller de stal uit te krijgen, de emissies van o.a. ammoniak te verlagen en het klimaat voor en welzijn van varken, boer en omgeving te verbeteren. Jovas werkt dan ook regelmatig samen met WUR, VIC Sterksel en MKB-bedrijven uit de sector om producten/systemen te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan bovenstaande doelen. Hieronder vindt u onze recente en lopende onderzoeken en innovaties, waarbij de meest recente bovenaan staat. We zullen u op de betreffende pagina op de hoogte houden van de vorderingen. 

> Varkens zonder mestlucht

> SLIMME varkens 2014-2017

> naadloze/tochtvrije stal 2015-2016

> Mest met een gouden randje 2016-2018

> Stal van de toekomst (momenteel in onderzoek)

> DUOSEP systeem door middel van bronaanpak mest en urine/water apart uit de stal verwijderen met betaalbare systemen. (Momenteel in onderzoek)