Grondbuisventilatie

Grondbuisventilatie heeft veel verschillende voordelen:
> De energiekosten worden sterk verlaagd
> De hokbevuiling en ammoniakemissie worden verminderd
> Er ontstaat een stabieler klimaat in de stal
> Er zijn geen windinvloeden
> Er heerst een constant klimaat in de stal (er is geen verschil in dag- en nachttemperatuur van de binnenkomende lucht)
> Hogere productie- en reproductieresultaten
> Geen terugval van de prestaties in warme periodes
> Minder hittestress
> Hogere voeropname in de zomer
> Lagere maximale ventilatie en een hogere minimum ventilatie

Folder_Jovas_grondbuisventilatie