Tekenwerk

Veel van onze producten hebben wij reeds op tekening staan. Deze kunnen, na aanvraag, als DWG of PDF naar u gemaild worden. Wanneer er nog geen tekening is van een product, wordt dat voor u gerealiseerd. 

Bij alle projecten die wij leveren, zorgen wij voor tekeningen van specifieke producten, zoals mestpannen, maar ook legplannen met afstanden en dergelijke die als montagehandleiding kunnen dienen. Uitleg en omschrijvingen worden op de tekening gezet in de gewenste taal. Deze tekeningen gebruiken wij ook voor het op maat aanleveren van alle materialen, zoals mestpannen, buizen, T-stukken, enzovoort. 

Attachments