DUOSEP systeem

Maak kennis met ‘DUOSEP’: het nieuwe systeem voor dagontmesting

Voor elke diercategorie varkens wil Jovas een DUOSEP-systeem ontwikkelen. Met deze innovatie moet worden bereikt dat er een economisch verantwoord stalconcept wordt ontwikkeld waarmee:

1)    Mest en urine door primaire scheiding snel uit de stal wordt verwijderd. Het ‘DUOSEP’ systeem dankt zijn naam aan de twee (DUO) aan de bron gescheiden (SEParate) stromen:

a) de dunne fractie: urine, reinigingswater en sproeiwater

b) de dikke fractie: feces en niet-gebruikt hokverrijkingsmateriaal/voer

2)    Een zo laag mogelijke emissie van ammoniak, methaan, geurstof en fijnstof wordt gemeten.

 

Doel van Jovas is het ontwikkelen van een drietal DUOSEP lijnen/basisprincipes voor de varkenshouderij:

1) DUOSEP (K); een systeem met schuine kunststof wanden met een speciale gladde coating, gebruikmakend van een Klepelsysteem voor het frequent ontmesten.

2) DUOSEP (S); een systeem met schuine kunststof wanden met een speciale gladde coating, gebruikmakend van een Spoelsysteem voor het frequent ontmesten.

3) DUOSEP (V); een systeem met schuine kunststof wanden met een speciale gladde coating, gebruikmakend van een Vaksysteem voor het frequent ontmesten.