Montage

Bij de leveringen van riolering of mestpannen zorgen wij altijd voor een rioleringsplan of een legplan, aan de hand waarvan gemonteerd kan worden. Wanneer wij de montage niet hoeven te verzorgen, sturen wij het plan naar u op en/of leveren wij het aan op het moment dat we de materialen komen leveren. Onze projectleider kan dan ook uitleg/tips geven over de montage.